Tracio

Centrum • Integrale • Ondersteuning

"Het is altijd het proberen waard"

In het kort

Tracio is een centrum, welke staat voor integrale aanpak en samenwerking en heeft als doel optimale steun te bieden in gezondheid en welzijn. Wij werken samen met verschillende deskundigen.

Tracio centrum integrale ondersteuning heeft als doel goede en specialistische begeleiding te bieden. De begeleider/trainers die verbonden zijn aan het centrum werken samen om leden/patiënten dicht bij huis begeleiding en ondersteuning te bieden, die zo goed als mogelijk aansluit bij hun wensen en behoeften. We stellen daarom eisen aan effectiviteit, professionaliteit en doelmatigheid van onze partners.

Fundamentaal Fit

Fundamentaal Fit is een programma, gericht op het bouwen aan en behouden van fitheid in de breedste zin van het woord. Fit worden, fit zijn en fit blijven

Versterk en werk aan je immuunsysteem

Voordat Corona in ons leven kwam, waren wij er allang van overtuigd, dat we aan onze gezondheid, ons immuunsysteem moeten werken. Zijn wij dan zo voorbeeldig en leven wij zo gezond “Nee”, maar we zijn ervan overtuigd, dat het de aandacht verdient en nog meer omdat we denken dat het aanpakken van de oorzaak van gezondheidsproblemen meer effect heeft, dan alleen symptomen aanpakken.

De voordelen

Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

In de gezondheidszorg focussen we doorgaans het oplossen van klachten. Alle aandacht gaat uit naar gezondheidsproblemen, en hoe we daar mee om moeten gaan. Regelmatig wordt er gezegd, “je moet er mee leren leven”. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar de oorzaak van de ziekte. Wij geven aandacht aan de mensen zelf, hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

De kracht van deze combinatie

Alles in een centrum met een deskundig netwerk, waar direct een beroep op gedaan kan worden, denk aan Ralf Abels van RP Sanitas Humanus en Izak Riedijk van The Innersense.  Digitale consultatie, geen/minimale reistijd voor mensen in Zeeland, Brabant, Zuid-Holland.

Holistisch denken betekent aandacht hebben voor mentaal, fysiek en sociale aspecten, die allemaal in balans dienen te zijn. Bewust zijn en motivatie zijn de pijlers voor succes.

Onze Diensten

Conny Schroevers

COACHING EN HYPOXIE /IHHT

Marie Chantal Inja

HYPOXIE /IHHT EN ONDERSTEUNING

Thijs INja

SPORT EN HYPOXIE/IHHT

Wat zijn de effecten?

Het kortdurend toepassen van een gecontroleerde hypoxie heeft echter sterk gezondheid bevorderende effecten op ons lichaam.

Marie-Chantal Inja

Medische ondersteuner