fbpx

Tracio

Centrum • Integrale • Ondersteuning

"Het is altijd het proberen waard"

In het kort

Tracio is een centrum, welke staat voor integrale aanpak en samenwerking en heeft als doel optimale steun te bieden in gezondheid en welzijn. Wij werken samen met verschillende deskundigen.

Tracio Centrum Integrale Ondersteuning heeft als doel goede en specialistische begeleiding te bieden. De begeleider/trainers die verbonden zijn aan het centrum werken samen om leden/patiënten dichtbij huis begeleiding en ondersteuning te bieden, die zo goed als mogelijk aansluit bij hun wensen en behoeften. We stellen daarom eisen als het gaat om effectiviteit, professionaliteit en doelmatigheid van onze partners.

Fundamentaal Fit

Fundamentaal Fit is een programma gericht op het bouwen aan en behouden van fitheid in de breedste zin van het woord. Fit worden, fit zijn en fit blijven.

Versterk en werk aan je immuunsysteem

Voordat Corona in ons leven kwam, waren wij er allang van overtuigd dat we aan onze gezondheid, ons immuunsysteem moeten werken. Zijn wij dan zo voorbeeldig en leven wij zo gezond? “Nee”, maar we zijn ervan overtuigd dat het de aandacht verdient en nog meer omdat we denken dat het aanpakken van de oorzaak van gezondheidsproblemen meer effect heeft dan alleen de symptomen aanpakken.

De voordelen

Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

In de gezondheidszorg focussen we ons doorgaans op het oplossen van klachten. Alle aandacht gaat uit naar gezondheidsproblemen en hoe we daarmee om moeten gaan. Regelmatig wordt er gezegd; “je moet ermee leren leven”. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de ziekte maar op de oorzaak van de ziekte. Wij geven aandacht aan de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

De kracht van deze combinatie

Alles in één centrum met een deskundig netwerk waar direct een beroep op kan worden gedaan, denk aan Ralf Abels van RP Sanitas Humanus en Izak Riedijk van The Innersense.  Digitale consultatie en geen/minimale reistijd voor mensen in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland.

Holistisch denken betekent aandacht hebben voor mentale, fysieke en sociale aspecten die allemaal in balans dienen te zijn. Bewust zijn en motivatie zijn de pijlers voor succes.

Onze Diensten

Conny Schroevers

COACHING EN HYPOXIE /IHHT

In 3 weken; leefstijl intake en plan, 10x hypoxie en 3x mentale coaching gericht op het beter voelen en aanpakken van een probleem.

Regelmatige afspraak; 2x per maand hypoxie en 4x mentale coaching gericht op uitdaging/verandering.

Hypoxie en mentale coaching op maat – naar behoefte cliënt – gericht op onderhoud.

Marie-Chantal Inja

HYPOXIE /IHHT EN ONDERSTEUNING

Therapie trajecten in samenwerking met aangesloten therapeuten. Met een basis van 20 hypoxie sessies.

Boost je gezondheid na een periode van ziek zijn. Met een basis van 10 hypoxie sessies.

Houd je gezondheid op peil. Plan naar eigen inzicht hypoxie sessies in, als vervolg op de basis therapieën.

Thijs INja

SPORT EN HYPOXIE/IHHT

Een combinatie van werken met hypoxie en sporten. Een opbouw van eerst losse sessies naar sporten en hypoxie tegelijkertijd.

Individuele training of training in een kleine groep met ondersteuning van hypoxie therapie.

Een sportprogramma  aanvullend op het coaching/ boostprogramma of na een revalidatie.

Wat zijn de effecten?

Het kortdurend toepassen van een gecontroleerde hypoxie heeft sterk gezondheidsbevorderende effecten op ons lichaam.

Tracio

Centrum Integrale Ondersteuning