fbpx

Privacy policy

Privacy en Algemene voorwaarden

Elke offerte is maatwerk en precies afgestemd op uw wensen.

U weet dus altijd waar u aan toe bent. Het uitbrengen van een offerte is vrijblijvend en er zijn in de regel geen kosten aan verbonden.

Privacy en Algemene voorwaarden

1. Tracio vraagt en bewaart gegevens van haar klanten. Op verzoek kunt u uw gegevens laten vernietigen, volgens de AVG wet.

U kunt ons informatie verstrekken door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail of anderszins.

De persoonlijke informatie die u verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, zijn noodzakelijk om Tracio in staat te stellen haar diensten te verstrekken en/of antwoord te bieden.

Tracio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om begeleiding (coaching, training, psychosociale hulverlening) optimaal te kunnen uitvoeren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Te kunnen bellen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en afspraken
  • Tracio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de zorgverzekeraars

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring wordt beschreven.

Volgens de wet WGBO heeft u recht op inzage in uw dossier.

 

WhatsApp, SMS en Social Media

Tracio registreert gesprekken die gevoerd zijn via SMS en WhatsApp. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor communicatie tijdens begeleidingstrajecten. Deze worden niet gedeeld met derden.

2. Tracio is op de hoogte van de bescherming van persoonsgegevens.

3. Als Tracio gegevens van klanten wil opslaan zal hier altijd schriftelijk toestemming voor worden gevraagd.
Dit in de vorm van een akkoordverklaring. Hierin staat vermeld welke gegevens zullen worden opgeslagen.

4. Mocht een belanghebbende zijn persoonsgegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen, die Tracio heeft verzameld, kan deze contact opnemen met Conny Schroevers. De gegevens worden up to date gehouden door 3 maandelijkse check en indien nodig aangevuld, indien deze niet volledig zijn.

Tracio zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig (wettelijk 20 jaar)is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

5. De gegevens die Tracio bewaart, worden beschermd opgeslagen. Dit in een cloud- of serveromgeving. Toegang tot deze gegevens is voorbehouden aan de betrokken medewerker.

6. Tracio stelt alles in werking om betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te organiseren en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

7. We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derden wanneer u een akkoordverklaring heeft getekend waarin dit is opgenomen.

9. Bij een data lek zal Tracio binnen de gestelde termijn van 72 uur dit data lek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tevens zullen de personen geïnformeerd worden waarvan de data is gelekt.

10. Het is mogelijk dat onze hulp en ondersteuning niet aansluit bij uw wensen of verwachtingen. Als u klachten heeft, kunt u dit natuurlijk altijd met ons bespreken.
Probeer een klacht altijd eerst op te lossen met de persoon die er direct bij betrokken is.

Klachtenprocedure

U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Een rustig en goed gesprek lost vaak al veel op.

U bent ontevreden over uw zorg.

U praat over uw klachten met uw zorgverlener.

U komt samen tot een oplossing. U kunt uw klacht loslaten.

U bent niet tevreden. U meldt uw klacht bij de  onafhankelijke  Klachtenfunctionaris.

Uw klacht wordt professioneel  opgelost. U kunt uw klacht loslaten.

U bent niet tevreden. U meldt uw klacht schriftelijk bij de zorgaanbieder. U ontvangt binnen 6 weken* een oordeel.

U bent niet tevreden. U meldt uw klacht bij de Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ).

GZ doet een bindende uitspraak en legt evt. een schadeclaim op tot max € 25,000.

U bent tevreden met de uitspraak. U kunt uw klacht loslaten.

U neemt geen genoegen met de uitspraak. U kunt binnen 2 maanden na de uitspraak naar de Kantonrechter. 

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.h