fbpx

Mentale Coaching

Heeft u aandacht voor uw welzijn en gezondheid?

De focus  van onze coach ligt op het herstellen van emotioneel welzijn en het in balans brengen van de gedachten van onze klanten.

De kracht van gedachtes is vele malen groter, dan we ons realiseren. Door hier bewust aan te werken in de coaching creëer je mogelijkheden. Dit betekent tevens acceptatie van datgene wat moeilijk en kwetsbaar is. Ga voor veerkracht in het leven en zet in op mogelijkheden

Coaching is erop gericht inzicht te krijgen in jezelf en in het effect van gedrag op anderen. Dit veronderstelt dat je in staat bent over jezelf na te denken. Wat te doen als je weinig zelfreflectie hebt. Mensen komen vaak in de problemen door de keuzes die ze maken. In onze begeleiding ligt onze focus op;

  • Je eigen gevoelens en behoeftes
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Welke gevoelens je onderdrukt
  • Welke rol je hebt en welke je wilt aannemen

We gebruiken een vragenlijst over leefstijl en gezondheid om inzicht te krijgen in de oorzaak van de klachten. We stellen samen een plan op van hetgeen effectief, wenselijk en haalbaar is.

Psychosociale hulp kan vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering, dit is op te vragen bij uw verzekeraar. 


Conny Schroevers

“Ik heb van mijn favoriete bezigheid mijn werk gemaakt; praten.”

Conny mentale Coach
Mentale Coaching

Doorbraakcoaching

Veel van ons leven functioneren we op de automatische piloot; we denken niet echt na over de dingen die we doen. Onze gedachtes sturen ons gedrag en zo leven we ons leven. Vaak heb je al voldoende signalen van je lijf gekregen, maar die negeer je met je gedachtes. Je voelt je niet goed, krijgt klachten, energie lekt weg of je wordt ziek.
In deze coaching leer je in 4 stappen te luisteren naar je lichaam en beslis je wat je met deze signalen gaat doen.

Doorbraakcoaching helpt je die patronen te doorbreken, mits je dat wilt, de signalen serieus wilt nemen en keuzes te maken voor de toekomst
De coaching is erop gericht de geest te stimuleren, anders te denken en flexibiliteit te ontwikkelen om blokkades te doorbreken.
Holististisch werken staat hierin centraal, op mentaal, emotioneel en fysiek gebied, met als uitgangspunt op 3 niveaus gezond zijn. Hoofd, hart en buik leren samen te werken.

Hersenen kunnen veel effectiever gebruikt worden door het ontwikkelen van mentale kracht en focus.

Werkwijze

  • Kennismaking met elkaar
  • Committment voor het proces (wie is waarvoor verantwoordelijk)
  • Perspectieven creëren, focus en tijdspad
  • Tussentijdse afstemming
  • Afronding en hoe nu verder

Het resultaat is afhankelijk van de snelheid, bereidheid en proces van de deelnemer
De deelnemer bereidt de sessies voor, door iedere stap uit te werken. We beslissen samen wanneer de volgende stap gemaakt kan worden.
De afspraken worden 2 weken van tevoren gepland, zodat de deelnemer zich goed kan voorbereiden, mits een snellere afspraak noodzakelijk is. De coach helpt je inzicht te krijgen in je gedachtes en te onderzoeken naar bevorderende en belemmerende gedachtes. Vanuit gedachtes worden emoties voelbaar. Aandacht voor deze emoties en deze niet wegstoppen maar accepteren dat ze er zijn, geeft ruimte voor nieuwe gedachtes en overtuigingen. De coach begeleid je in dit proces, waardoor er een doorbraak komt. De coach ondersteunt in het maken van “nieuwe “keuzes, wat helpend is in gezondheid en welzijn.

Een krachtige methode
De structuur van het proces, de begeleiding van de coach en de veranderingsbereidheid van de deelnemer zijn van invloed op het resultaat.
Focus met hoofd, hart en buik. Je hoofd zit vol met gedachtes, creëer vanuit verbeelding en dromen je focus. Je hart staat voor passie, ervaar vanuit welke intentie je keuzes maakt. Je buik staat voor wilskracht en verbinding, belangrijk in de stap, die je gaat zetten.

Over Mentale Coaching